Cấu trúc câu so sánh trong tiếng Anh | WISE ENGLISH OFFICIAL

Published on 02/11/2021

Cấu trúc câu so sánh trong tiếng Anh | WISE ENGLISH OFFICIAL

Cấu trúc câu so sánh trong tiếng Anh | WISE ENGLISH OFFICIAL

Câu so sánh là một cấu trúc ngữ pháp căn bản và là loại câu được sử dụng vô cùng phổ biến trong Tiếng Anh. Như các bạn đã biết, cấu trúc câu so sánh trong tiếng anh gồm 3 loại là: so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất. Tuy nhiên hôm nay WISE ENGLISH sẽ tập trung gửi đến các bạn kiến thức về so sánh ngang bằng và so sánh nhất trong tiếng Anh. Hãy lấy giấy bút ra ghi lại cấu trúc, những lưu ý khi sử dụng câu so sánh ngang bằng và so sánh nhất nhé!

I. Câu so sánh bằng
1. Định nghĩa về câu so sánh bằng
Chúng ta dùng so sánh bằng để so sánh hai người hay vật/nơi chốn mà giống nhau hoặc bằng nhau về một khía cạnh nào đó.

2. Các cấu trúc so sánh bằng (so sánh ngang bằng) trong tiếng Anh
a. Cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ
S + to be/ V AS ADJ/ADV AS + Danh từ / Đại từ / S + tobe / trợ động từ (Clause)
b. Cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh với danh từ
S + V + AS many/much/few/little NOUN + AS + Danh từ/ Đại từ
Ghi nhớ:
– Many (nhiều)/ few (ít) dùng cho danh từ số nhiều đếm được
– Much (nhiều), little (ít) dùng cho danh từ số nhiều không đếm được
Ngoài ra chúng ta còn có một công thức khác so sánh ngang bằng trong tiếng anh với danh từ
S + V + the same + (noun) + as + Danh từ/ Đại từ
Lưu ý: Trái nghĩa với với the same…as là different from.
c. Dạng phủ định của so sánh bằng
Cấu trúc:
S + tobe+ NOT + AS adj AS + Noun/pronoun
S + trợ động từ + not + AS adj AS + Noun/pronoun

Xem thêm  Ngữ pháp tiếng anh: For and Since When and How long

II. Các loại tính từ, trạng từ trong câu so sánh tiếng Anh
1. Tính từ ngắn và tính từ dài
2. Trạng từ ngắn và trạng từ dài
3. Cấu trúc câu so sánh nhất trong tiếng Anh
a. Cấu trúc so sánh nhất trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ ngắn:
S + V + the + Adj/Adv + -est
b. Cấu trúc so sánh nhất trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ dài:
S + V + the + most + Adj/Adv
4. Một số tính từ và trạng từ đặc biệt trong câu so sánh

III. Bài tập so sánh trong tiếng Anh
Bài 1: Hãy viết lại câu so sánh
1. Julia/ tall/ her friend.
2. A banana/ not sweet/ an apple.
3. A fish/ not big/ an elephant.
4. This dress/ pretty/ that one.
5. the weather/ not hot/ yesterday.

Đáp án:
1. Julia is as tall as her friend.
2. A banana is not as sweet as an apple.
3. A fish is not as big as an elephant.
4. This dress is as pretty as that one.
5. The weather is not as hot as yesterday.

Bài tập 2: Hoàn thành câu so sánh với từ cho sẵn
1. The blue car is………..the red car. (fast)
2. Peter is ………………Fred. (not/tall)
3. The violin is………… the cello. (not/low)
4. This copy is ……………..the other one. (bad)
5. Oliver is …………….Peter. (optimistic)
6. Today is …………..yesterday. (not/windy)
7. The tomato soup was………….. the mushroom soup. (delicious)
8. Grapefruit juice is…………… lemonade. (not/sweet)
9. Tom has……….. (almost/money) John.
10. Peter…………. (not/have/children) John.
11. Tom …………(not/drive/dangerously) John.
12. Mrs Jones……………..Mrs. Smith. (talk/loudly)
13. Steve……………Melisa. (not/do/well)
14. The impala run ……………..the cheetah. (not/run/fast)
15. Tom ……………..John. (funny)
Đáp án
1. The blue car is as fast as the red car.
2. Peter is not as tall as Fred.
3. The violin is not as flowy as the cello.
4. This copy is as bad as the other one.
5. Oliver is as optimistic as Peter.
6. Today is not as windy as yesterday.
7. The tomato soup was as delicious as the mushroom soup.
8. Grapefruit juice is not as sweet as lemonade.
9. Tom has almost as much money as John.
10. Peter does not have as many children as John.
11. Tom does not drive as dangerously as John.
12. Mrs Jones talks as loudly as Mrs. Smith.
13. Steve did not do as well as Melisa.
14. The impala doesn’t run as fast as the cheetah.
15. Tom is as funny as John.
———————————————————–
WISE ENGLISH – STUDY SMARTER, NOT HARDER – TIÊN PHONG THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP HỌC
☎ 023 6656 6777
🏫 Cơ sở 1: 146 Hàm Nghi, Thanh Khê, Đà Nẵng – Hotline: 0901 270 888
🏫 Cơ sở 2: 36 Trần Văn Dư, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng – Hotline: 0901 360 777
🏫 Cơ sở 3: 86 Hà Huy Tập, Thanh Khê, Đà Nẵng – Hotline: 0901 360 777
🔗 https://www.wiseenglish.edu.vn
🔗 www.youtube.com/c/WISEENGLISHOFFICIAL
🔗 https://www.tiktok.com/@wiseenglishofficial
#WiseEnglish #IELTS #LuyenthiIELTS #NLP #hocIELTS #thiIELTS #hoctienganh

Xem thêm  Tiếng Anh 8 - Review 1 - Language - Cô Nguyễn Minh Hiền (DỄ HIỂU NHẤT)

Hình ảnh về Cấu trúc câu so sánh trong tiếng Anh | WISE ENGLISH OFFICIAL


Tag liên quan đến Cấu trúc câu so sánh trong tiếng Anh | WISE ENGLISH OFFICIAL

ngữ pháp tiếng anh,câu so sánh trong tiếng anh,cấu trúc câu so sánh,câu so sánh,câu so sánh ngang bằng,câu so sánh bằng,so sánh ngang bằng,so sánh nhất,so sánh hơn,viết lại câu so sánh trong tiếng anh,các dạng câu so sánh,cách làm câu so sánh trong tiếng anh,bài tập về câu so sánh,cấu trúc ngữ pháp tiếng anh,ngữ pháp tiếng anh,ngữ pháp tiếng anh cơ bản,học tiếng anh cơ bản,wise english,câu so sánh nhất,câu so sánh hơn và so sánh nhất,câu so sánh hơn

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"