Cách phát âm cuối "ed" trong tiếng Anh @Tiếng Anh Ứng Dụng

Published on 25/12/2021

Cách phát âm cuối "ed" trong tiếng Anh @Tiếng Anh Ứng Dụng

* Khi thêm “ed” vào động từ hợp quy tắc, phát âm của “ed” được chia thành 3 loại.
#tienganhungdung #phatamed


Hình ảnh về Cách phát âm cuối "ed" trong tiếng Anh @Tiếng Anh Ứng Dụng


Tag liên quan đến Cách phát âm cuối "ed" trong tiếng Anh @Tiếng Anh Ứng Dụng

phát âm tiếng anh,Tiếng Anh ứng dụng,từ vựng thông dụng,Nói tiếng Anh lưu loát,cách phát âm ed trong tiếng Anh

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

    1. HoàngBảo ventriloquist 25/12/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"