BÀI 57: KHÔNG ĂN THÌ SẼ GẦY (BÀI 23 NGỮ PHÁP – PHẦN 1) | LỚP HỌC TIẾNG NHẬT N5 CỦA GVM

Published on 27/12/2021

BÀI 57: KHÔNG ĂN THÌ SẼ GẦY (BÀI 23 NGỮ PHÁP – PHẦN 1) | LỚP HỌC TIẾNG NHẬT N5 CỦA GVM

CÁC NGỮ PHÁP TRONG BUỔI HỌC HÔM NAY:
1. ~とき、~
2. N が Adj / V

LỚP HỌC EDMODO CỦA GVM: https://new.edmodo.com/joincg/qvdpsw (GVM SẼ DUYỆT ĐƠN VÀO LỚP CỦA CÁC BẠN)
MÃ LỚP HỌC EDMODO CỦA GVM: qvdpsw

KÊNH CHÍNH CỦA GVM: @GVMluccaMovies

————————————–
XEM BÀI 56 TẠI: https://www.youtube.com/watch?v=T8ocU3UYlMA
XEM BÀI 58 TẠI:
————————————–

Tham gia hội viên GVMluccaJapanese: https://www.youtube.com/channel/UCtfcYKk-NkU-qLUu-RcK1_w/join

Support the stream: https://streamlabs.com/nguynqucanh
Donate: https://unghotoi.com/officialgvmluccamovies/
https://playerduo.com/5cf919fed13db87dff47fb8d/
Hướng dẫn Donate cho GVM qua PlayerDuo: https://donateplayerduo.blogspot.com/2019/08/huong-dan-donate-bang-viettel-thong-qua.html
Fanpage GVMluccaMovies: https://www.facebook.com/officialgvmluccamovies/
Follow GVM tại: https://www.facebook.com/thi.chu.co.muon.mua.dau.an.ko/

————————————–

#gvmluccamovies
#gvm
#lophoctiengnhat


Hình ảnh về BÀI 57: KHÔNG ĂN THÌ SẼ GẦY (BÀI 23 NGỮ PHÁP – PHẦN 1) | LỚP HỌC TIẾNG NHẬT N5 CỦA GVM


Tag liên quan đến BÀI 57: KHÔNG ĂN THÌ SẼ GẦY (BÀI 23 NGỮ PHÁP – PHẦN 1) | LỚP HỌC TIẾNG NHẬT N5 CỦA GVM

ngữ pháp tiếng anh,gvm youtuber,gvm lucca japanese,gvmluccajapanese,gvm,gvm live,live stream,gvmluccajapanese live,gvm live stream,gvm talkshow,talkshow,talk show,talk,show,gvmluccajapanese talkshow,gvm trò chuyện,lớp học tiếng nhật của gvm,học tiếng nhật,gvm nhật bản,gvm dạy tiếng nhật,dạy tiếng nhật,gvm tiếng nhật,LỚP HỌC TIẾNG NHẬT N5 CỦA GVM,tiếng nhật n5,n5,kanji,chữ hán,chữ kanji,chữ,hán,hán tự,ngữ pháp tiếng nhật,ngữ pháp n5

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

    1. Tama FearLess. 27/12/2021
    2. Phan Hanh 27/12/2021
    3. Lê Hoàng 27/12/2021
    4. Đức Phú 27/12/2021
    5. CNTH14 Dl 27/12/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"