Bài 1 Thịnh Hành Ngữ Pháp -Tiếng Hàn Trung Cao cấp

Published on 18/11/2021

Bài 1 Thịnh Hành Ngữ Pháp -Tiếng Hàn Trung Cao cấp

말하기 Giới thiệu kiểu / phong cách phù hợp
듣기 Nghe hội thoại VG đó trang sức đang thịnh hành
읽기 Đọc bài viết vẻ những từ mới được sáng tạo ra(tân tạo từ)
쓰기 Viết bài nói về suy nghĩ của minh đối với việc chạy theo mốt
•어휘 Từ vựng liên quan đến thai trang, cái đẹp, mốt
•문법 一나 보다/一(으) L 가 보다, _다고요?,에 따라
•문화 Nhũng thay đổi trong suy nghĩ của người Hàn Quốc thông qua việc dùng từ tạo mới


Hình ảnh về Bài 1 Thịnh Hành Ngữ Pháp -Tiếng Hàn Trung Cao cấp


Tag liên quan đến Bài 1 Thịnh Hành Ngữ Pháp -Tiếng Hàn Trung Cao cấp

ngữ pháp tiếng anh,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"