Ẩn dụ ý niệm cảm xúc "Sợ" trong thành ngữ tiếng Hàn và tiếng Việt| Khoa tiếng Nhật – Hàn – Thái.

Published on 22/11/2021

Ẩn dụ ý niệm cảm xúc "Sợ" trong thành ngữ tiếng Hàn và tiếng Việt| Khoa tiếng Nhật – Hàn – Thái.

Video thuyết trình Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học
Đề tài nghiên cứu: Ẩn dụ ý niệm cảm xúc “Sợ” trong thành ngữ tiếng Hàn và tiếng Việt
Khoa tiếng Nhật – Hàn – Thái.
Người nghiên cứu: Văn Nữ Ái Lê – 18CNH02


Hình ảnh về Ẩn dụ ý niệm cảm xúc "Sợ" trong thành ngữ tiếng Hàn và tiếng Việt| Khoa tiếng Nhật – Hàn – Thái.


Tag liên quan đến Ẩn dụ ý niệm cảm xúc "Sợ" trong thành ngữ tiếng Hàn và tiếng Việt| Khoa tiếng Nhật – Hàn – Thái.

thành ngữ tiếng anh,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

    1. 산책 22/11/2021
    2. 김남형 22/11/2021
    3. 베트남 온 화영 22/11/2021
    4. Hoàng Trinh 22/11/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"