Absolute Phrase – Cụm Từ Tuyệt Đối – Ngữ Pháp Tiếng Anh Nâng Cao

Published on 04/07/2021

Absolute Phrase – Cụm Từ Tuyệt Đối – Ngữ Pháp Tiếng Anh Nâng Cao

Absolute Phrase (cụm từ tuyệt đối) là một điểm ngữ pháp tiếng Anh nâng cao có thể dùng trong cả văn nói và văn viết. Khác với Absolute Clause, điểm ngữ pháp Cụm Từ Tuyệt Đối này có vai trò linh động hơn trong câu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu:
_Absolute Phrase là gì?
_Chức năng của Cụm Từ Tuyệt Đối
_Sử dụng cụm từ này lúc nào?
_Và so sánh giữa Absolute Clause và Phrase.

Các bạn có thể tham khảo thêm Absolute Clause:

Làm thế nào để có một cụm từ Tuyệt Đối?

Để có được cụm từ tuyệt đối, ta cần:
_Noun / Pronoun

_Verb-ing

Một số ví dụ:
_Television being malfunction
_He being mad
_We watching television

Lưu ý
a/ khi sử dụng Personal Pronoun thì bạn phải dùng Object Pronoun (me, him, her, them, us, it, you). 
b/ những mệnh đề trên chỉ được coi là “absolute phrase” nếu nó thực hiện chức năng như danh từ trong câu.

Chức năng của Absolute Phrase
Cụm Từ Tuyệt Đối như đã nói ở phần lưu ý phía trên. Nó có thể làm Danh Từ trong câu. Và khi làm danh từ, chúng có thể thực hiện những chức năng như là:
_Subject of Verb (chủ từ của động từ).
_Object of Verb (tân ngữ của động từ).
_hoặc Object of Preposition (tân ngữ của giới từ).

Xem thêm  Write at a Band 8 level | IELTS with Datio

Đây là 3 chức năng cơ bản của cụm từ tuyệt đối. Một số ví dụ:
_Me being lazy makes my mom sad (cụm từ làm subject).
_Everybody hates him talking about himself (cụm từ làm object).
_Nobody cares about me being hurt (cụm từ làm object của giới từ).

Việc Sử Dụng Mệnh Đề Tuyệt Đối
Cụm Từ này khá trịnh trọng (formal). Cho nên hãy thận trọng khi dùng chúng. Nếu bạn dùng chúng khi viết luận (essay), hay khi đi thi IELTS. Điểm ngữ pháp của bạn sẽ tăng đáng kể. Bởi vì đây được xem như một loại Câu Phức – Complex Sentence. Việc dùng loại cụm từ tuyệt đối này cũng giúp việc diễn đạt ý tưởng được gãy gọn, liên kết hơn.

Comparison Between Absolute Clause and Absolute Phrase
Các bạn vui lòng xem ở phút: 07:20

————————
Hướng Dẫn Các Lộ Trình Học Tiếng Anh:

————————
Có lẽ các bạn cũng sẽ thích:
_Giao Tiếp Tiếng Anh
https://bit.ly/giaotieptienganh-theochude
_English Vocabulary:
http://bit.ly/englishvocabularylearningenglishm
_Ngữ Pháp Tiếng Anh:
https://bit.ly/englishgrammar-learningenglishm
_Tự học IELTS:
https://bit.ly/tu-hoc-ielts-online-youtube
————————
Contact Us:
_Website: https://learningenglishm.com
_Facebook: https://www.facebook.com/learningenglishm
_Youtube: http://bit.ly/youtubetuhocielts
———————
#grammar #absolutephrase #cụmtừtuyệtđối


Hình ảnh về Absolute Phrase – Cụm Từ Tuyệt Đối – Ngữ Pháp Tiếng Anh Nâng Cao


Tag liên quan đến Absolute Phrase – Cụm Từ Tuyệt Đối – Ngữ Pháp Tiếng Anh Nâng Cao

ngữ pháp tiếng anh,english,learn english,học tiếng Anh,Tự học tiếng Anh,IELTS,absolute phrase,cụm từ tuyệt đối,absolute clause,mệnh đề tuyệt đối,ngữ pháp tiếng Anh,ngữ pháp tiếng Anh nâng cao,tự học ngữ pháp tiếng Anh,tự học ngữ pháp tiếng Anh nâng cao,absolute clause là gì,absolute phrase là gì,sự khác biệt giữa absolute clause và absolute phrase,mệnh đề tuyệt đối là gì,các loại câu phức trong tiếng Anh,complex sentence,advanced english grammar

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

    1. Learning EnglishM 04/07/2021
    2. Kim Loan Tran Thi 04/07/2021
    3. Hoài Thu 04/07/2021
    4. Davison Ethan 04/07/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"