9 MẢNH GHÉP VÀNG giúp học từ vựng tiếng Anh hiệu quả [EP1- VOCAB]

Published on 12/12/2021

9 MẢNH GHÉP VÀNG giúp học từ vựng tiếng Anh hiệu quả [EP1- VOCAB]

Hello everyone! Welcome to my channel!
Từ vựng là nền tảng cốt lõi khi chúng ta học bất kể ngôn ngữ nào. Và tiếng Anh không ngoại lệ. Camellia hy vọng video này sẽ mang lại hữu ích thực tế đến với mọi người. Chúc mọi người học tập hiệu quả.

Please SUBSCRIBE and THUMBS UP to support my channel.
THANK YOU SO MUCH!

@@Dưới đây là những nguồn trau dồi từ vựng Tiếng Anh mà mình có đề cập đến trong nội dung Video.

Link từ điển Cambridge Dictionary: https://dictionary.cambridge.org/
Link từ điển Oxford Learner’s Dictionaries: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
Link từ điển Collins: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus
Link web Games to learn English: https://www.gamestolearnenglish.com/
Link LearnEnglish British Council: https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-to-pre-intermediate

🎧Music provided by BGM President
🎵Original : Beyond The Sunset- https://youtu.be/-8aP4tZa12Y
🎵Track : In Spring – https://youtu.be/PCmXxi3PKic

👋 KẾT NỐI
Facebook: https://www.facebook.com/camellia.huynh.7/


Hình ảnh về 9 MẢNH GHÉP VÀNG giúp học từ vựng tiếng Anh hiệu quả [EP1- VOCAB]


Tag liên quan đến 9 MẢNH GHÉP VÀNG giúp học từ vựng tiếng Anh hiệu quả [EP1- VOCAB]

từ vựng tiếng anh,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

    1. Đam mê bóng đá số 12/12/2021
    2. Phương Anh Lê 12/12/2021
    3. smile ABC 12/12/2021

Enjoyed this video?
9 MẢNH GHÉP VÀNG giúp học từ vựng tiếng Anh hiệu quả [EP1- VOCAB]
"No Thanks. Please Close This Box!"