#5.2.UNIT 5.THE INVENTIONS – SỰ PHÁT MINH. (chữa tiếp ngữ pháp & 3 bài đọc)

Published on 28/12/2021

#5.2.UNIT 5.THE INVENTIONS – SỰ PHÁT MINH. (chữa tiếp ngữ pháp & 3 bài đọc)

Học kèm 1-1
Thông tin chi tiết : https://www.youtube.com/watch?v=V0TIDINjZz0
List bài giảng các lớp/ khối
Sách 30 chủ đề Từ Vựng: https://www.youtube.com/playlist?list=PLtistGuybfz_dZdO_kSzHXCr7JyO2XDob
Sách B2-Destination Ngữ Pháp: https://www.youtube.com/playlist?list=PLtistGuybfz8Pwf_CFMBmU8AFlq8I3-A3
Khối 10: https://www.youtube.com/playlist?list=PLtistGuybfz-NkMDnPvzc27T01UKhhe7B
Khối 11: https://www.youtube.com/playlist?list=PLtistGuybfz9NeXCT0rSXOWed8ks1vvOs
Hoan nghênh ghé kênh!


Hình ảnh về #5.2.UNIT 5.THE INVENTIONS – SỰ PHÁT MINH. (chữa tiếp ngữ pháp & 3 bài đọc)


Tag liên quan đến #5.2.UNIT 5.THE INVENTIONS – SỰ PHÁT MINH. (chữa tiếp ngữ pháp & 3 bài đọc)

ngữ pháp tiếng anh,tiếng anh,ngữ pháp tiếng anh,unit,từ mới,bài tập tiếng anh,từ vựng,topic,giải bài tập tiếng anh lớp 9,tiếng anh lớp 10,tiếng anh lớp 9,tiếng anh lớp 8,tiếng anh lớp 11,từ vựng tiếng anh,sách 30 chủ đề từ vựng tiếng anh cô trang anh,sách destination,b1 destination,b2 destination

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"