#4 140 Câu Thành Ngữ – P4 (16-20) | Luyện Nghe Nói Tiếng Anh 5 Phút | Học Ít Chữ Nhiều Lần

Published on 25/12/2021

#4 140 Câu Thành Ngữ – P4 (16-20) | Luyện Nghe Nói Tiếng Anh 5 Phút | Học Ít Chữ Nhiều Lần

link tải audio: https://bit.ly/3jQzTcr
00:00 Giới thiệu cách học
Anh ta rất nổi tiếng.
01:12 He’s very famous.
Bạn khỏe không?
01:53 How are you?
Việc làm thế nào?
02:34 How’s work going?
Nhanh lên!
03:13 Hurry!
Tôi đã ăn rồi.
03:48 I ate already.
04:28 Ôn lại 10 câu vừa học
Cách Nhớ luôn từ mới sau khi xem: bạn chỉ cần ghi lại từ đó trong không khí (dùng tay ghi vào không khí), hoặc có giấy viết ghi ra thì càng tốt.
Mỗi ngày thường xuyên nghe tiếng anh và đọc theo video chỉ cần 5 phút., đến 1 lúc nào đó bạn sẽ nghe và nói được.


Hình ảnh về #4 140 Câu Thành Ngữ – P4 (16-20) | Luyện Nghe Nói Tiếng Anh 5 Phút | Học Ít Chữ Nhiều Lần


Tag liên quan đến #4 140 Câu Thành Ngữ – P4 (16-20) | Luyện Nghe Nói Tiếng Anh 5 Phút | Học Ít Chữ Nhiều Lần

thành ngữ tiếng anh,Học tiếng Anh,Cách nhớ từ vựng,Luyện nghe nói tiếng anh

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

    1. Thạnh Lê Ngọc 25/12/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"