35: Yes – No answers: Câu Trả Lời Ngắn Yes/No?

Published on 15/01/2022

35: Yes – No answers: Câu Trả Lời Ngắn Yes/No?

Yes? or No?
Đôi khi những điều đơn giản như “yes”, hoặc “no” lại không đơn giản như chúng ta nghĩ… Có khi nào cac bạn trả lời “yes” hoặc “no” mà người đối diện vẫn không hiểu ý mình chưa?

Hôm nay, các bạn học bài này nha.


Hình ảnh về 35: Yes – No answers: Câu Trả Lời Ngắn Yes/No?


Tag liên quan đến 35: Yes – No answers: Câu Trả Lời Ngắn Yes/No?

thành ngữ tiếng anh,Learn English,Study English,Study English with Us,Anh Văn giao tiếp,Học Anh Văn với người nước ngoài,Học Anh Văn miễn phí,Anh Văn cho người lớn tuổi,Giao Tiếp Tiếng Anh Cơ Bản,Học Tiếng Anh,Học Tiếng Anh nhanh nhất,Học anh ngữ với chúng tôi,anh Frank và TK,lớp giao tiếp với TK,Yes-No questions,cách dùng yes-no,short answers

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

  1. Lương Minh 15/01/2022
  2. Lan Tran Thi 15/01/2022
  3. Vivian Nguyen 15/01/2022
  4. Logical Thinker 15/01/2022
  5. Hannah Phạm 15/01/2022
  6. anh ngoc 15/01/2022
  7. Hiep Tran 15/01/2022
  8. H Nguyen 15/01/2022
  9. Viet Sing TV Cuoc song Singapore 15/01/2022
  10. Lợi Trần 15/01/2022
  11. Van-Nhan Huynh 15/01/2022
  12. Khánh huyen Nguyen 15/01/2022
  13. Tục Đào 15/01/2022
  14. Nguyen Thuong 15/01/2022
  15. Y Đức Cao Lam 15/01/2022
  16. ngocthuy mai 15/01/2022
  17. Thuhang Dao 15/01/2022
  18. hương nguyễn thị 15/01/2022
  19. Minh Hai Nguyen 15/01/2022
  20. hung Leduy 15/01/2022
  21. Van Dang 15/01/2022
  22. Thị Kim Chi Lư 15/01/2022
  23. Thì hai Pham 15/01/2022
  24. Tho Nguyen 15/01/2022
  25. duy baduy 15/01/2022
  26. Nguyễn Tiến Dũng 15/01/2022
  27. nguyen tinh 15/01/2022
  28. Sen Nguyen 15/01/2022
  29. Sen Nguyen 15/01/2022
  30. Chu Tuyet thi 15/01/2022
  31. Thao Nguyen 15/01/2022
  32. Hoa Le 15/01/2022
  33. bichhue vu 15/01/2022
  34. Truong Trungbao 15/01/2022
  35. Thanh Tư Bùi 15/01/2022
  36. Mai Ngo 15/01/2022
  37. Lan Lê Thị xuân 15/01/2022
  38. Hong Phan 15/01/2022
  39. Duong Nguyen 15/01/2022
  40. Trinh Pham 15/01/2022
  41. Trinh Pham 15/01/2022
  42. Lương Nguyễn x 15/01/2022
  43. Phuc Pham 15/01/2022
  44. truc nguyen 15/01/2022
  45. Lap Truong 15/01/2022
  46. Cindy Tran 15/01/2022
  47. LeNu VietHa 15/01/2022
  48. Er La 15/01/2022

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"