#32 Tự Học Phát Âm Tiếng Anh TẠI NHÀ Phần 6 Phụ Âm 2 So sánh âm VOICED DG [dʒ] và UNVOICED CH [tʃ]

Published on 12/05/2022

#32 Tự Học Phát Âm Tiếng Anh TẠI NHÀ Phần 6 Phụ Âm 2 So sánh âm VOICED DG [dʒ] và UNVOICED CH [tʃ]

#32 Tự Học Phát Âm Tiếng Anh TẠI NHÀ Phần 6 Phụ Âm 2 So sánh âm VOICED DG [dʒ] và UNVOICED CH [tʃ]


Hình ảnh về #32 Tự Học Phát Âm Tiếng Anh TẠI NHÀ Phần 6 Phụ Âm 2 So sánh âm VOICED DG [dʒ] và UNVOICED CH [tʃ]


Tag liên quan đến #32 Tự Học Phát Âm Tiếng Anh TẠI NHÀ Phần 6 Phụ Âm 2 So sánh âm VOICED DG [dʒ] và UNVOICED CH [tʃ]

phát âm tiếng anh,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
#32 Tự Học Phát Âm Tiếng Anh TẠI NHÀ Phần 6 Phụ Âm 2 So sánh âm VOICED DG [dʒ] và UNVOICED CH [tʃ]
"No Thanks. Please Close This Box!"