140 – Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Dã 也 – Buổi 10- Chia Sẻ Cách học chữ Hán – Thích Thiện Trang

Published on 06/11/2021

140 – Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Dã 也 – Buổi 10- Chia Sẻ Cách học chữ Hán – Thích Thiện Trang

Xem toàn bộ danh sách ở đây:

Học phiên dịch Hán Ngữ


https://tinyurl.com/yage6nz4

#VănNgonVan
#Hưtự也
#ChữHán


Hình ảnh về 140 – Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Dã 也 – Buổi 10- Chia Sẻ Cách học chữ Hán – Thích Thiện Trang


Tag liên quan đến 140 – Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Dã 也 – Buổi 10- Chia Sẻ Cách học chữ Hán – Thích Thiện Trang

ngữ pháp tiếng anh,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

    1. Manh Phan 06/11/2021
    2. Vượt Hạnh Phổ Hiền 06/11/2021
    3. Duc Huu Duc 06/11/2021
    4. Hoai Van 06/11/2021
    5. thinh289 Hoang 06/11/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"