140 Câu thành ngữ P1 – (1-5) | Luyện nghe nói tiếng anh 5 phút mỗi ngày | Học ít Chữ Nhiều Lần

Published on 31/07/2021

140 Câu thành ngữ P1 – (1-5) | Luyện nghe nói tiếng anh 5 phút mỗi ngày | Học ít Chữ Nhiều Lần

link tải audio: https://bit.ly/3jQzTcr
Mỗi ngày thường xuyên nghe tiếng anh và đọc theo video chỉ cần 5 phút., đến 1 lúc nào đó bạn sẽ nghe và nói được.
Cách Nhớ luôn từ mới sau khi xem: bạn chỉ cần ghi lại từ đó trong không khí (dùng tay ghi vào không khí), hoặc có giấy viết ghi ra thì càng tốt.


Hình ảnh về 140 Câu thành ngữ P1 – (1-5) | Luyện nghe nói tiếng anh 5 phút mỗi ngày | Học ít Chữ Nhiều Lần


Tag liên quan đến 140 Câu thành ngữ P1 – (1-5) | Luyện nghe nói tiếng anh 5 phút mỗi ngày | Học ít Chữ Nhiều Lần

thành ngữ tiếng anh,Học tiếng Anh,Cách nhớ từ vựng,Luyện nghe nói tiếng anh

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

    1. 15 Phút Đăng ký kinh doanh 31/07/2021
    2. Thạnh Lê Ngọc 31/07/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"