𝐆𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐤 𝐀𝟐 – 𝐓𝐞𝐢𝐥 𝟐 I Tổng hợp Ngữ pháp tiếng Đức A2 – Phần 2 🌷 Tam Nguyen

Published on 22/06/2021

𝐆𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐤 𝐀𝟐 – 𝐓𝐞𝐢𝐥 𝟐 I Tổng hợp Ngữ pháp tiếng Đức A2 – Phần 2 🌷 Tam Nguyen

Bài học này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức Ngữ pháp tiếng Đức tổng hợp của trình độ A2. Sau đây là những nội dung có trong bài học:
1. lokale Präpositionen (giới từ chỉ vị trí)
2. Verben mit Präpositionen (động từ với giới từ)
3. Nebensatz mit als und wenn (mệnh đề phụ với als và wenn)
4. Relativsätze und Relativpronomen (mệnh đề quan hệ và đại từ quan hệ)
5. Konjunktionaladverbien (trạng từ liên kết)
6. Indefinitpronomen (đại từ bất định)
7. Komparativ – Superlativ (so sánh hơn – so sánh hơn nhất)
8. unregelmäßige Steigerung der Adjektive (những tính từ có dạng so sánh bất quy tắc)
9. Adjektivdeklination (chia đuôi tính từ)

Danh sách động từ với giới từ – Liste der Verben mit Präpositionen
https://de.pons.com/daten/pdf/Praxis-Grammatik/01_Verben_mit_Praepositionen.pdf

⭐ ⭐ ⭐
Videos, die euch auch interessieren könnten ❀ Những video bạn có thể quan tâm:
🌺 Alltagsdeutsch – Tiếng Đức hàng ngày ❀ http://bit.ly/2PN99vx
🌺 Wortschatz – Từ vựng ❀ http://bit.ly/2H52Kco
🌺 Grammatik – Ngữ pháp ❀ http://bit.ly/2vJYKap
🌺 Aussprache – Phát âm ❀ http://bit.ly/2H4cGSe
🌺 Nützliche Tipps für euch – Lời khuyên hữu ích cho bạn ❀ http://bit.ly/2VdSUxe
🌺 Vietnamesisch lernen – Học Tiếng Việt ❀ http://bit.ly/2Y6Q2iH
🌺 AskMe! – Giải đáp thắc mắc ❀ http://bit.ly/2Vj9Jaj

Xem thêm  Thì hiện tại hoàn thành: cấu trúc, cách dùng [Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản - Các thì #1]

⭐ ⭐ ⭐
Follow ❀ Folgt mir auf:
💝 Website ❀ www.primavn.com
💝 Facebook ❀ https://www.facebook.com/german4vietnamese
💝 Linkedin ❀ https://www.linkedin.com/in/tamnguyen187/
💝 Ask.fm ❀ https://ask.fm/tamnguyen_187

🌻 Đăng ký học tiếng Đức ❀ https://primavn.com/dang-ky-hoc-tieng-duc/
🌻 Mua sách tiếng Đức ❀ http://bit.ly/2GX4Tpc
🌻 E-Mail: tam.nguyen@primavn.com

⭐ ⭐ ⭐
Urheberrecht ❀ Bản quyền
Alle Videos auf meinem Kanal dürft ihr gerne auf Facebook teilen, aber auf keinen Fall ohne meine Erlaubnis auf einem anderen Kanal oder einer anderen Plattform reuploaden.

Bạn được phép chia sẻ tất cả những video trên kênh này trên Facebook, nhưng không được phát tán lại trên một kênh YouTube hay một nền tảng nào khác mà chưa có sự cho phép.


Hình ảnh về 𝐆𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐤 𝐀𝟐 – 𝐓𝐞𝐢𝐥 𝟐 I Tổng hợp Ngữ pháp tiếng Đức A2 – Phần 2 🌷 Tam Nguyen


Tag liên quan đến 𝐆𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐤 𝐀𝟐 – 𝐓𝐞𝐢𝐥 𝟐 I Tổng hợp Ngữ pháp tiếng Đức A2 – Phần 2 🌷 Tam Nguyen

ngữ pháp tiếng anh,học tiếng đức,tự học tiếng Đức,Deutsch lernen,learn German,Vietnam,Tam Nguyen,german4vietnamese,hotgirl,người Việt,Deutschland,nước Đức,học ngoại ngữ,tiếng Đức giao tiếp,ngữ pháp tiếng Đức,Grammatik,học phát âm,Aussprache,Vietnamesisch lernen,Adjektivdeklination,Verben mit Präpositionen,Relativsätze,Relativpronomen

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

  1. BLACK CAT 22/06/2021
  2. мaтcнa мaтcнa 22/06/2021
  3. hang nguyen 22/06/2021
  4. Nguyen Duc 22/06/2021
  5. Linh Vũ Thuỳ 22/06/2021
  6. Music FEW 22/06/2021
  7. Mai Anh Nguyễn Thị 22/06/2021
  8. Phung Nguyen 22/06/2021
  9. Nhat Khanh Doan 22/06/2021
  10. Hang Nguyen 22/06/2021
  11. Giang Bui 22/06/2021
  12. Medical surgery videos 22/06/2021
  13. Thảo Hoàng 22/06/2021
  14. Hanh Doan 22/06/2021
  15. Tuan Nguyen 22/06/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"