RFI Tiếng Việt: Phát thanh ngày 10/04/2022

Published on 12/04/2022

RFI Tiếng Việt: Phát thanh ngày 10/04/2022

🔔 Hãy đăng ký xem kênh Youtube của chúng tôi: https://rfi.my/YTvi

🌍 Theo dõi trực tiếp toàn bộ thời sự trên thế giới: https://www.rfi.fr/vi/

Hãy gặp nhau trên Facebook: https://rfi.my/FBvi
Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên Twitter: https://rfi.my/TWvi
Theo dõi thông tin qua hình ảnh trên Instagram: https://rfi.my/IGvi
Hãy tương tác trực tiếp với chúng tôi trên Viber : https://invite.viber.com/?g2=AQA1PBfvMmeuMkhqgP8yf5DjJ5mNKRiLNLmCjREy6YiRYg9tCjonyFIpJzy3KMB9


Hình ảnh về RFI Tiếng Việt: Phát thanh ngày 10/04/2022


Tag liên quan đến RFI Tiếng Việt: Phát thanh ngày 10/04/2022

thành ngữ tiếng anh,RFI Tiếng Việt,phát thanh,trực tiếp,thời sự,quốc tế,chính trị,xã hội,pháp,việt nam,châu âu,khủng hoảng,chiến tranh,ukraina

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

  1. Hop Ho van 12/04/2022
  2. Tam Luong Hong 12/04/2022
  3. an hoanghoai 12/04/2022
  4. TUỔI TIÊN DATA 12/04/2022
  5. Dao Dinh 12/04/2022
  6. ngoc lan luu 12/04/2022
  7. Lân Chu 12/04/2022
  8. Thu Nga Trần 12/04/2022
  9. Phi Nguyễn 12/04/2022
  10. Lạng Hoàng 12/04/2022
  11. Anh Trung 12/04/2022
  12. Anh Nguyen 12/04/2022
  13. Rex Le 12/04/2022
  14. Hoa Lu 12/04/2022
  15. cang tran 12/04/2022
  16. Daniel Nguyen 12/04/2022
  17. Phúc Thành Cù 12/04/2022
  18. Phúc Thành Cù 12/04/2022
  19. Phúc Thành Cù 12/04/2022
  20. Phúc Thành Cù 12/04/2022
  21. Phúc Thành Cù 12/04/2022
  22. Phúc Thành Cù 12/04/2022
  23. cang tran 12/04/2022
  24. Phúc Thành Cù 12/04/2022
  25. Phúc Thành Cù 12/04/2022
  26. Phúc Thành Cù 12/04/2022
  27. Phúc Thành Cù 12/04/2022
  28. Phúc Thành Cù 12/04/2022
  29. Phúc Thành Cù 12/04/2022
  30. Phúc Thành Cù 12/04/2022
  31. Phúc Thành Cù 12/04/2022
  32. Phúc Thành Cù 12/04/2022
  33. Phúc Thành Cù 12/04/2022
  34. Phúc Thành Cù 12/04/2022
  35. Phúc Thành Cù 12/04/2022
  36. Phúc Thành Cù 12/04/2022
  37. Phúc Thành Cù 12/04/2022
  38. Phúc Thành Cù 12/04/2022
  39. Phúc Thành Cù 12/04/2022
  40. Phúc Thành Cù 12/04/2022
  41. Phúc Thành Cù 12/04/2022
  42. Phúc Thành Cù 12/04/2022
  43. Phúc Thành Cù 12/04/2022
  44. Phúc Thành Cù 12/04/2022
  45. Phúc Thành Cù 12/04/2022

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"